KGKD Prensipleri

 1. Anasayfa
 2. KGKD Prensipleri

KARAKÖY GÜZELLEŞTİRME VE KORUMA DERNEĞİ 2018-2019 ÖNCELİKLİ PRENSİPLERİ

 • Karaköy semtinin yüzölçümü ve etki alanı olarak önemli bir bölümünü oluşturacak Galataport ve bölgedeki diğer yeni kurumsal yatırmcıların yapmakta olduğu projelerin hayata geçmesi aşamasında ,yüzyıllardır İstanbul kentinin her döneminde parlayan nadide kültürel ve sosyal yapısı ,olağanüstü ticaret hacmi , kendini İstanbul hatta uluslararası düzeyde ispatlamış turistik hizmet mekanları bütünlüğünün, tüm bu güzelliklerin kentin modernleşen yapısı içinde kendi değerlerini kaybetmeden ama üstüne olağanüstü yeni değerler katarak ismi ile markalaşmış bir semt olarak öne çıkmaya devam etmesini tüm unsurları ile sağlamak için gerekli çalışmaları bütün bölge genelinde koordine etmeye çalışmak.
 • Bölgenin geçirmekte olduğu olumlu değişim sürecinde sahip olduğumuz kültürlere uyan her türlü paydaşın bir sonraki yaşam ortamının değişmez bütünleyicileri olarak kalmasını sağlamak.
 • Yenilikler sırasında erozyona uğrayan semt sakinleri , sahip oldukları kültürleri, semtin değişmez parçası olan esnaflarının her türlü destek ile önümüzdeki modern semt gerçeklerine uymalarını yardımcı olmak.
 • Sanatsal ağırlığı oldukça hissedilmeye başlanan Karaköy semtinin bu olağanüstü değerli kültürel yapısını korurken modern sanat ve dünyanın gerçekleri ile kaynaşmasını sağlamak.
 • Ticaret , turistik gezi , yeme-içme mekanlarını ağrılıklı olarak günlük kullanımı ile semtteki yerleşik devamlı yaşam bütünlüğünün gittikçe ayrışan yapısını kaynaştırıcı projelere destek olmak ve bu projeleri takip ederek gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Karaköy bölgesinin bu hızla devam eden gelişimi sırasında değişik neden ve hırslar ile sadece kişisel menfaatlerin ön plana çıkması sonunda semtin toplumsal yapısına zarar verilmesi ve Karaköy semtinin sadece tüketilmesi riskini önleyici projeleri yaratmak ve destek olmak.
 • Karaköy semtinin yüzyıllar önce kurulmuş ve daha az sayıda sakinin olduğu dönemde planlanmış yapısından günümüzün ihityaçlarına eklenen park , trafik gibi yaşam kalitesini eksiltebilecek faktörleri ile ilgili projelerin oluşturulmasına destek olmak.
 • Karaköy bölgesinde hizmet vermekte olan güniçi yeme-içme işyerlerinin yaşamakta olabileceği bölgeye duyarlı kalıcı personel problemlerinin çözümüne destek olmak.
 • Karaköy bölgesinde biribirinden değerli ve değişik işletmelerin yapmakta olduğu Karaköy semtine değer katacak proje ve organizasyonlara destek olmak ve bu projeleri uygun olan yapılarda koordine ederek daha geniş ve kalıcı çapta bölgeye faydalı olmasını sağlamaya çalışmak.
 • Karaköy bölgesinin cazibe merkezi olarak etki alanını genişletmeye destek olmak ve bu amaçla bölgedeki oluşumun kültürel,içerik ve kalite olarak daha eşit dağılmış bir yapıya dönüşmesini sağlamak.